Published
November 22, 2019
Category
Development / Media
client
Oceanthemes

03. Renkli Düşler Diyarı Anaokulu

T Toprak bir bitkiyi nasıl özüne bağlı kalarak büyütüyorsa, çocuğa verilen eğitim de tıpkı o şekilde olmalıdır.

Renkli Düşler Diyarı Anaokulunda Avrupa eğitim programlarından yararlanarak hazırlamış olduğumuz, Türk kültür ve aile yapısına uygun eğitim programları sunulmaktadır. Uyguladığımız çağdaş eğitim modelinde en önemli rol çocuklara aittir. Çocukların meraklarını ve araştırma konusundaki heyecanlarını değerlendirerek verdiğimiz eğitimle birleştiriyor; pozitif ve sosyal bilimlerin temel düşünce yapılarını öğreterek yarının büyüklerinin düşünsel gelişimlerine destek oluyoruz. Sanatsal faaliyetleri eğitim sürecinin tümüne yaymakla beraber ayrıca ele alarak çocukların eğilimlerini dikkatle inceliyoruz.

“Her çocuk doğanın doğal birer parçasıdır. Bu sebepten her çocuk doğal süreç içinde özgür olmalıdır.”